Pulmološka ambulanta

U okviru Pulmološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: pripreme pacijenata za pregled, pregledi pacijenata, izvođenje dijagnostičkih i terapijskih procedura, zdravstveno vaspitni rad i dr.